Mijn droom

Mijn droom

In 2004 verwezenlijkte Karen Olesen een oude droom en vertrok als vrijwilligster naar een weeshuis in Abomey, Benin. Een voor haar volledig onbekend land. Zij trof een erbarmelijke situatie aan: een vervallen huis met 60 weeskinderen onder leiding van een onderwijzer met een budget van $50,- per maand. Na daar 3 maanden gewerkt te hebben besloot zij dat zij zich blijvend wilde inzetten voor het verbeteren van het lot van de weeskinderen van Abomey. Dit betekende registratie van het weeshuis en de wezen, gezondheidsmaatregelen (bv inentingen), voldoende gezonde voeding, onderwijs en vooral geborgenheid.

Over

Benin is een voormalige Franse kolonie Dahomey. 

Buurlanden
Togo (west), Nigeria (oost), Bukina Fasso (noordwest), Niger (noordoost)

Geografie
Kustlijn 120km breed, noordgrens 700 km van de kust, in het noorden is het land 300km breed.

Regeringscentrum
Porto Novo (vroeger Portugees), 225.000 inw.

Hoofdstad
Cotonou, 760.000 inw.

Totaal inwoneraantal
6.5 miljoen

Ras
100% negroiden

Taal (officiëel)
Frans, 7 stam-talen.

Religie
30% Chr., 20%, Mlm, 50% traditioneel Afrikaans geloof, Voodoo

Benin
Benin

Prekoloniaal waren er verschillende prinsdommen, met in de 16e eeuw een koninkrijk in Abomey, rijk geworden door slavenhandel naar de Cariben en Noord- en Zuid-Amerika. Ouida aan de kust van Benin was het grootste verschepingspunt van slaven in West Afrika. Het laatste slavenschip kwam in 1890 in Havana, Cuba aan.

Economie

12% van de beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt. De bestaande landbouw is zeer primitief en bestaat voornamelijk uit het verbouwen van mais, cassaven, yam en bonen.

Export

Katoen (75% van totaal!), palmolie en cacaobonen. Benin is totaal afhankelijk van buurland Nigeria voor brandstof.

Maison de l’Espoir

Maison de l’Espoir

In 2008 werd met behulp van mijn lokale netwerk en een Zwitsers weldoener Pierre Christ, een volledig nieuw ommuurd weeshuis gebouwd, voor 60 wezen. De officiële opening was in februari 2009. Het complex staat op 1 hectare grond die is geschonken door de gemeente Abomey. De behuizing is ruim, met slaapvertrekken voor jongens en meisjes, een grote gemeenschappelijke ruimte waar wordt gekookt, gegeten en gespeeld.

De dagelijkse leiding wordt gegeven door een directrice en een gepensioneerde schooldirecteur. Hij is verantwoordelijk voor de schoolopleiding , opvoeding en vorming van de kinderen. De staf bestaat verder uit 2 inwonende vrouwen die de keuken bestieren en toezicht houden op de meisjes. 3 part-time leraren verzorgen bijlessen en 2 bewakers en 2 prachtige honden zorgen voor de veiligheid. 
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij Daslin Small, een Canadese die met een lokale man getrouwd is en woonachtig is in Benin. Met Daslin wordt vanuit Nederland intensief samengewerkt, een ware rots in de branding. 

Onze wezen stralen geluk uit, zijn gezond, krijgen onderwijs, voelen zich veilig en kunnen kind zijn.

Bekijk de foto's Groepsfoto Binnenplaats Groep jongere kinderen Estelle Anne en Anicette Vincentia Groep oudere kinderen Daniel Frank Levire In de slaapzaal Jongens midden leeftijdsgroep Kippenhok op het terrein Slaapzaal meisjes Slaapzaal meisjes Ochtendbijeenkomst Wasdag

Projecten

Onderwijsproject

Onderwijsproject

De Stichting Peuple du Monde heeft als doel om de kinderen van het weeshuis een toekomst te geven middels een goede opvoeding en scholing. Dit geeft de kinderen de beste kans om een goede plaats te veroveren in de maatschappij. De stichting zorgt voor basis-en middelbaar onderwijs, maar wil daarnaast de oudere kinderen een kans bieden om een lagere, middelbare, of hogere vervolgopleiding te volgen.

Hiertoe heeft de stichting, naast de agrarische vakschool in Toffo, in 2013 een vakschool gebouwd en geopend op het terrein van het weeshuis in Abomey. Deze laatste vakschool is er zowel voor jongens en meisjes uit het weeshuis als voor de kinderen uit de omgeving. Vooralsnog bestaat de opleiding uit een bakkersschool, timmer- en secretaresseopleiding. De intentie is om het aantal vakken in de toekomst uit te breiden. Denk aan opleidingen voor de bouw,horeca en verzorging. De stichting heeft daartoe een studiefonds opgericht om al het bovenstaande mogelijk te maken. Ons motto hiervoor is ‘Geef één kind een toekomst!’.

Landbouwproject

Landbouwproject Toffo

In 2009 heeft de Stichting Peuple du Monde 20 hectare vruchtbare landbouwgrond gekocht. Het doel van deze aankoop is om het weeshuis qua voeding zelfvoorzienend te maken. Daarnaast hopen wij door verkoop van de landbouwproducten inkomsten te genereren ten behoeve van het weeshuis. In 2012 is een middelbare agrarische vakschool gebouwd en gestart op het terrein van het landbouwproject. Door de grote variëteit aan producten is Toffo uitstekend geschikt voor de agrarische opleiding. Wij ontvangen en begeleiden mede hierdoor ook stagiaires van de hogere landbouwschool in Benin.

Twee belangrijke producten zijn oliepalmen en ananas. Hieruit kunnen wij in de toekomst zelf olie en sap persen. Verder worden voor de dagelijkse consumptie de volgende producten verbouwd: mais, cassaven, yam, bonen, mango en citrusvruchten. Daarnaast worden konijnen gefokt, zijn er geiten, parelhoenders en is er een kleine kudde koeien. Deze koeien worden beheerd door een professionele herder en zijn vrouw, die van de melk kaas maakt. Inmiddels is dit project een echt boerenbedrijf geworden. Het personeel woont op het land en staat onder de zeer deskundige leiding van Luc die een goede landbouwopleiding heeft genoten via de organisatie Mercy Ship. Met dit project hebben wij twee belangrijke stappen gezet: toekomstige financiele onafhankelijkheid van het weeshuis en het opstarten van een landbouwopleiding.

De stichting

Oprichting

De oprichting vond plaats op 23 december 2005 te Boxmeer. De stichting is een toezichtorgaan met als doel te verzekeren dat alle activiteiten betreffende het weeshuis Maison de l ‘Espoir vallen binnen de Nederlandse juridische en fiscale regels. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op alle activiteiten van het weeshuis, materieel en financieel, onder leiding van Karen Olesen in Nederland en Daslin Small in Benin.

De stichting

De financiën

Stichting Peuple du Monde is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Over ontvangen erfenissen hoeven wij geen successierechten te betalen.

Wij voldoen ruimschoots aan de eis van minimaal 90% inzet voor het Algemeen Nut.

  Klik hier voor het financiële overzicht.

  Elke aanvraag vanuit Benin m.b.t. een van genoemde projecten wordt eerst binnen het bestuur besproken en begroot. Bij goedkeuring wordt het gevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk overgemaakt.

  De stichting wil met haar "vermogen" :

  1.     De kinderen die in het weeshuis wonen (circa 60 ) het hele jaar kunnen voeden, kleden en medische verzorging ,onderdak en scholing bieden.
  2.     In staat zijn de projecten te financieren die afgesproken worden.
  3.     In staat zijn om snel in actie te komen bij onverwachte tegenslagen aangaande ons project dan wel de deelprojecten.
  4.     Het is daarom van belang om voldoende financiële reserve te houden.

  Contact

  Karen Olesen
  karenolesen0804@hotmail.com
  020 3541498

  Stichting Peuple du Monde
  Vindt ons op Facebook

  Leden van bestuur

  • Nancy Fransman, voorzitter
  • Marc Peters, secretaris
  • Anita Bijvoet, penningmeester
  • Bart Cox, bestuurslid
  • Karen Olesen, initiatiefneemster

  Geef één kind een toekomst

  Een donatie van €150,- per jaar, gedurende 3 jaren helpt een weeskind om scholing te volgen en het te helpen met een vervolgopleiding.

  Deze donatie kunt u individueel doen, maar natuurlijk ook samen met vrienden, sportteam of collega’s op het werk.
  Wij verzekeren u dat iedere euro direct besteed wordt aan de opleiding van de wezen. Dat garanderen wij u!

  Doneer nu