Mijn droom

groepsfoto

In 2004 verwezenlijkte ik, Karen Olesen, een lang gekoesterde droom en vertrok als vrijwilligster naar een kindertehuis in Abomey, Benin. Het was voor mij een volledig onbekend land. Daar trof ik een vervallen huis aan met 60 kinderen, onder leiding van een onderwijzer met een budget van maar $50,- per maand. Na deze ervaring besloot ik me in te zetten voor het verbeteren van het lot van de kinderen in Abomey. Dit betekende registratie van het kindertehuis en de kinderen, gezondheidsmaatregelen (bijv. inentingen), voldoende gezonde voeding, onderwijs en vooral het bieden van geborgenheid en een veilig onderkomen. 

foto gebouw

In 2005 is nog een droom uitgekomen en is in Boxmeer de Stichting Peuple du Monde opgericht. De stichting is een toezichtorgaan om te verzekeren dat alle activiteiten betreffende het kindertehuis Maison de l ‘Espoir  en de bijbehorende projecten vallen binnen de Nederlandse juridische en fiscale regels.  Bij het verder ontwikkelen van de projecten geven zij input die mee wordt genomen in de besluitvorming. Fondsenwerving is een andere belangrijke taak. Onder leiding van Daslin Small in Benin en mijzelf vanuit Nederland wordt toezicht gehouden op alle activiteiten van het kindertehuis

Over Benin

Geschiedenis

Benin is de voormalige Portugese en Franse kolonie Dahomey, met ca. 6,5 miljoen inwoners. Prekoloniaal waren er verschillende prinsdommen, met in de 16e eeuw een koninkrijk in Abomey, rijk geworden door slavenhandel naar de Cariben en Noord- en Zuid-Amerika. Ouida aan de kust van Benin was het grootste verschepingspunt van slaven in West-Afrika. Het laatste slavenschip kwam in 1890 in Havana, Cuba aan.

groepsfoto
3 kinderen

Buurlanden
Togo (west), Nigeria (oost), Bukina Fasso (noordwest), Niger (noordoost)

Hoofdstad
Cotonou, 760.000 inw.

Regeringscentrum
Porto Novo (vroeger Portugees), 225.000 inw.

Taal (officiëel)
Frans, 7 stam-talen.

Religie
30% Chr., 20%, Mlm, 50% traditioneel Afrikaans geloof, Voodoo

Economie
12% van de beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt. De bestaande landbouw is zeer primitief en bestaat voornamelijk uit het verbouwen van mais, cassaven, yam en bonen.

Export
Katoen, palmolie en cacaobonen.

Maison de l’Espoir

Maison de l’Espoir

In 2008 werd met behulp van mijn netwerken en een Zwitserse weldoener, een volledig nieuw ommuurd kindertehuis gebouwd, genaamd Maison de L’Espoir, met plaats voor 60 kinderen. Het complex staat op 1 hectare grond die is geschonken door de gemeente Abomey. Het complex is ruim, met slaapvertrekken voor jongens en meisjes, een grote gemeenschappelijke ruimte waar wordt gekookt, gegeten en gespeeld.

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door een directrice en directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor scholing, opvoeding en vorming van de kinderen. De staf bestaat verder uit twee inwonende weduwen die de keuken bestieren en toezicht houden op de meisjes. Drie parttime leraren verzorgen bijlessen. Twee bewakers en twee prachtige honden zorgen voor de veiligheid.
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij Daslin Small, een Canadese die met een lokale man is getrouwd. Met Daslin wordt vanuit Nederland intensief samengewerkt. Ze is een ware rots in de branding.

Bekijk de foto's Binnenplaats Slaapzaal voor de meiden Foto-collage In de keuken Diploma behaald! Horeca school De taart wordt uitgedeeld Toffo, waar het landbouwproject is opgezet Groep kinderen Groep meiden en jongens

Projecten

g

Onderwijsproject

Ons doel is om de kinderen van het kindertehuis een mooie toekomst te geven middels een goede opvoeding en scholing. De stichting zorgt voor basis- en middelbaar onderwijs, en wil daarnaast de oudere kinderen een kans bieden om een lagere, middelbare, of hogere vervolgopleiding te volgen.

Hiertoe heeft de stichting in 2013 een vakschool geopend op het terrein van het kindertehuis. Deze vakschool is zowel voor jongeren uit het kindertehuis als voor kinderen uit de omgeving. Vooralsnog bestaat dit uit een horeca-opleiding waar ze worden opgeleid tot bakker, kok en serveerder. Een aantal van de studenten hebben zelfs hun vervolgopleiding al afgerond en werk gevonden in hun vakgebied! Ook financieren we de opleiding van de jongeren die buiten onze projecten opgeleid worden. Denk hier aan universitaire opleidingen zoals medicijnen, hogere technische en IT-opleidingen, of vakopleidingen in de bouw en de zorg.

Landbouwproject

Landbouwproject Toffo

In 2009 heeft de stichting 20 hectare vruchtbare landbouwgrond gekocht. Het doel van deze aankoop is om het kindertehuis zelfvoorzienend te maken. Daarnaast genereren we door verkoop van de landbouwproducten inkomsten. In 2012 is daar een schoolgebouw neergezet en het is ons doel om hier een geregistreerde landbouwopleiding te starten.

vakschool
kind schrijft

De toekomst

Karen met de jongens

Het is ons doel om het kindertehuis gedeeltelijk te laten draaien met inkomsten en voedsel van het landbouwproject in Toffo.

Bovengenoemd project zal op den duur zichzelf volledig in stand moeten kunnen houden, door onze eigen producten te verkopen zoals palmolie of (pluim)vee. De agrarische vakopleiding gaan we verder ontwikkelen en we streven ernaar het een gecertificeerde opleiding te laten worden.

Als onderdeel van de horeca-opleiding gaan we een restaurant en catering openen. De inkomsten hiervan zullen gebruikt worden om de salarissen van de docenten te betalen, grondstoffen in te kopen en voor lesgeld van minderbedeelde kinderen uit de omgeving.

De stichting

De financiën

Stichting Peuple du Monde is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Over ontvangen erfenissen hoeven wij geen successierechten te betalen. Wij voldoen ruimschoots aan de eis van minimaal 90% inzet voor het Algemeen Nut.

Elke aanvraag vanuit Benin m.b.t. een van genoemde projecten wordt eerst binnen het bestuur besproken en begroot. Bij goedkeuring wordt het gevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk overgemaakt.

De stichting wil met haar ‘vermogen’:

 1. De kinderen het hele jaar kunnen voeden, kleden en medische verzorging, onderdak en scholing bieden.
 2. In staat zijn de projecten te financieren.
 3. In staat zijn om snel in actie te komen bij onverwachte tegenslagen.
 4. Voldoende financiële reserve houden.
groep

Contact

Algemeen e-mail adres
info@peupledumonde.nl

Karen Olesen, initiatiefneemster
karenolesen0804@hotmail.com
+31(0)20 3541498

Stichting Peuple du Monde
Vind ons op Facebook

Leden van bestuur

 • Jeroen van der Hof (voorzitter)
 • Anita Bijvoet (penningmeester)
 • Suzanne Sanders (secretaris, fondsenwerving, notulist)
 • Nancy Fransman (fondsenwerving)
 • Simon Heerschop (fondsenwerving)
 • Bart Cox (bestuurslid)
 • Dennis de Mol (Bestuurslid)

Vrijwilligers

 • Anja Reichmann (PR/Social media)

       In Benin werken we samen met de lokale Stichting Miers.

Wilt u doneren?

groep kinderen

 

U kunt dan uw gift overmaken op:

IBAN: NL11 RABO0117571326 t.n.v. Stichting Peuple du Monde

Hartelijk dank!

2 meiden
karen met jonge kinderen.